Telefoonnummer:
(0)6 33 03 82 25

De coach

Over Angelic

Ik ben in 1972 geboren in Dordrecht en woonachtig in de Hoeksche Waard. Ik ben gehuwd en wij hebben één dochter. Na mijn hbo-opleiding heb ik de nodige coach- en counselingsopleidingen gevolgd en ben ik gecertificeerd. Voor meer informatie daarover verwijs ik u graag naar mijn LinkedIn profiel.

Al ruim 20 jaar heb ik ervaring bij de rijks- en lokale overheid in diverse beleids- en projectmanagementfuncties met een sterke voorkeur voor sport-, accommodatie-, samenwerkings- en participatievraagstukken. Naast mijn eigen onderneming werk ik op dit moment ook bij de Gemeente Moerdijk. Ik vervul daar de functie van gebiedsmanager. Naast mijn professionele inzet vind ik het waardevol een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Op dit moment zet ik mij vrijwillig in als lid raad van toezicht bij Stichting Hospice Hoeksche Waard Zorg en ben ik ledenraadslid bij de Rabobank.

Om het gedrag van mensen te observeren en uit te vragen en hierover gevraagd en ongevraagd adviserend te zijn, zonder mensen te veroordelen. Ik vind het belangrijk dat wij onze kwaliteiten optimaal benutten. Ik maak gebruik van mijn open persoonlijkheid en ik sta open voor de ander en geef jou de aandacht die je verdient. Daarbij houd ik rekening met afspraken of regels die we nu eenmaal hebben en naleven. Voor mij is belangrijk dat ik mijn plaats in kan nemen en mijn leven volledig kan leven. Waarden die mij typeren zijn: enthousiast, mensgericht, extravert, makkelijk in contact, initiatiefrijk, flexibel, gewetensvol, onderzoekend en leergierig, pragmatisch, ambitie & uitdaging, sociaal inlevend, energie, actie en confrontatie, verantwoording en leiderschap, onafhankelijk denken en handelen.

Ter afsluiting en inspiratie een gedichtje

Ontmoeten…
is meer dan iemand tegenkomen
of bij elkaar zijn
Je ontmoet niet zoveel mensen.
Ontmoeten heeft iets
van verwondering en herkenning.
De ander is antwoord of vraag
op iets in jou.
Een echte ontmoeting raakt je,
ze vraagt openheid van jou,
niet dat je alles moet zeggen tegen de ander,
maar wel dat die ander jou iets mag zeggen of vragen.

Ontmoeten…
Is de ander binnenlaten in het huis van jezelf,
met het risico dat hij of zij ontdekt
dat niet alles echt is in je huis
dat je je soms anders voordoet,
dat je kwetsbaar bent.
en soms anderen gewoon napraat.
Iemand ontmoeten
is iemand binnenlaten
in de binnenste cirkel van je leven
Hij zal vragen naar je
ervaringen, gewoontes, gevoelens en opvattingen.
Pas als je de ander zo diep laat doordringen,
kun je van ontmoeting spreken.

Een echte ontmoeting laat sporen na.